Количка

0 артикула

ОИЦ, гр. Търговище проведе информационна среща по повод актуални и престоящи мерки на ОПРЧР , с присъствието на "Инкомтел" ЕООД, 11.10.2012г.

Дата: 2012-10-11

ОИЦ - Търговище е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.